От предприемчиви хора към щастлива нация

Разгледай всички курсове

Мисия, ценности и въздействие

Джуниър Ачийвмънт активно осигурява, вдъхновява и внимателно подготвя младите хора за успех в глобалната икономика

Предприемачеството като мисловна нагласа

Нашите образователни програми дават на младежите стартъп инструменти, с които да започнат да променят своите общности и света днес

Финансова грамотност

JA помага на младите хора да изградят умения за управление на личните финанси и добра финансова култура като основа за постигане на важни житейски цели

Умения за работа

JA среща бизнеса и образованието, подкрепяйки младите хора в развиването на актуални професионално умения и вземането на удачни кариерни решения

Подход за смесено обучение

Джуниър Ачийвмънт използва образователен модел, който осигурява приемственост в образованието (модел “от АБВ до PhD”) и изгражда ключовата компетентност “инициативност и предприемчивост” по последователен и устойчив начин. Образователната философия на Джуниър Ачийвмънт е основана на методите на смесеното обучение с използването на дигитално интерактивно съдържание и високи технологии.